&

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 
 
 
 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Kriptek Kripto ve Bilişim Teknolojileri A.Ş ve çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

  • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı kuruluşun bilgi varlıklarını korumak,
  • Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak,
  • Bilgiye erişebilirliği iş süreçleriyle gerektiği şekilde sağlamak,
  • Yasal mevzuattan, sözleşmelerdeki güvenlik maddelerinden ve iş gereksinimlerimlerinden gelen yükümlülükleri karşılamak,
  • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
  • Bilgi güvenliği eğitimlerini tüm personele verdirerek bilinçlendirmeyi sağlamak,
  • Risk yönetimini oluşturmak ve sürdürmek,
  • Bilgi güvenliğindeki gerçekte varolan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, Bilgi Güvenliği Yöneticisine rapor etmek ve Bilgi Güvenliği Yöneticisi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
  • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak,
  • Müşterilere ait gizli bilgilerin hassasiyetle korunması ve saklanmasını,

tüm paydaşlarımıza taahhüt ediyoruz.

İlgili alanda konusunda uzman çözüm ortaklığı konusunda işbirliğine açığız.

&
 

CRYPTTECH

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi B2 Blok, Zemin Kat No: 207 34220 Esenler / İSTANBUL

İletişim

+90 212 217 7017 info@crypttech.com