&

YÖNETİLEBİLİR SIEM

 
 
 
 

SIEM nedir?

Security Information and Event Management olarak adlandırılan ve genelde Bilgi güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi ya da Güvenlik bilgi ve kayıt yönetimi şeklinde çevrilen ve aşağıdaki gibi özetlenen sistemlere verilen genel ad.

Bilgi güvenliği yönetimi açısından kritik öneme sahip olan bilgi güvenliği olay yönetimini yapmak, bunu sağlamak için çok sayıda bilgi kaynağında oluşan bilgileri güvenli ve yönetilebilir bir ortamda toplamak, anlamlandırmak ve güvenlik operasyon personel kaynağının optimum ve hedefe yönelik bicimde kullanılmasına imkan tanımak, suistimal soruşturmaları için inkar edilemezlik standartlarına uygun kanıtların toplanmasını ve saklanmasını sağlamak, Bilgi güvenliği ile ilgili ulusal ve sektörel düzenlemelere uyumu kolaylaştırmak, bilgi güvenliği güvencesini artırmak SIEM sistemler için temel özellikler sayılabilir.

Yönetilebilir SIEM / Yönetilebilir Bilgi Güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi nedir?

CRYPTTECH CryptoSIM/CryptoSIEM uzmanları tarafından yönetilen, 7×24 gözlemlenen, ilgili kişileri durumdan haberdar ederek anlaşma kapsamında gerekli aksiyonları alan, sadece imza tabanlı çalışmayan, anormallikleri algılayarak alarm üreten intelligence - akıllı kuralları olan ve bulut mimarisine uygun olarak tasarlanmış SaaS sistemidir.

Faydaları nedir?

 • Düşük Maliyet
 • Yasal Uyumluluk
 • Daha Etkili Güvenlik Yönetimi
 • 5×8 Destek (level 1)
 • 7×24 Destek (level 2)
 • Günlük Analiz ve Raporlar (level 1)
 • Gerçek Zamanlı Analiz ve Alarmlar (level 2)
 • 6 Ay online Arşiv, 6 Ay Offline Arşiv (level 1)
 • 1 Yıl online Arşiv, 1 Yıl Offline Arşiv (level 2)
 • İnsan gözünün algılayamayacağı zararlı patternleri-örüntüleri ve aktiviteleri yakalamak.
 • Olayları ve kayıtları korele etmek
 • Normalizasyon
 • Önceliklendirme
 • Aksiyon-Cevap
 • On-demand gerçek zamanlı raporlar

Saas Nedir?

Kısaca Software as a Service olarak adlandırılan uygulamaların web üzerinden çalışma prensibine dayanan, sunucu kümelerine ve multi tenant(birden çok müşteri) özelliklere sahip ve CRYPTTECH  cephesinde Logging as a service, SIEM as a Service olarak adlandırılan bir sistemdir.

İlgili alanda konusunda uzman çözüm ortaklığı konusunda işbirliğine açığız.

&
 

CRYPTTECH

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi B2 Blok, Zemin Kat No: 207 34220 Esenler / İSTANBUL

İletişim

+90 212 217 7017 info@crypttech.com