&

CryptoSIM

 
 
 
 
 
 

Güvenlik Olay ve Kayıt Yönetimi (SIEM)

SIEM (Security Information and Event Management) farklı log kaynaklarından verileri toplayarak anormallikleri, atakları tespit eden bir olay yönetim sistemidir. Günümüzde firmalara, kamu kurumlarına özel Truva Atları, Solucanlar, Virüsler geliştirilmektedir. Başka bir yerde örneği olmayan bu zararlı kodlar, imza tabanlı çalışan tehdit önleme ve anti virüs sistemleri tarafından algılanamamaktadır. Tehditler her geçen gün daha karmaşık yapılara dönüşmekte, mevcut güvenlik sistemleri bu tehditleri fark etmek ve önlemekte yetersiz kalmaktadır.

Tehditlerin bu kadar karmaşık olduğu, akıllı cihazların da günlük hayatımıza girmesi ile beraber daha kaotik bir yapıya dönüşen bilgi ağında Security Information and Event Management (SIEM) ürünleri hayati önem kazanmıştır. Tüm sunucular, uygulamalar, mobil cihazlar, network cihazları vs loglarının toplanarak ilişkilendirilmesi, analiz edilmesi, davranış farkları ve anormalliklerin incelenmesi gerekmektedir.

CRYPTOSIM

CRYPTOSIM

CRYPTOSIM, tüm logları toplayarak otomatik olarak ilişkilendirir, davranış farklarını ve anormallikleri algılar. APT adı verilen gelişmiş kalıcı tehditleri algılayabilir. CryptoSIM Kural ve Makine öğrenmesi yöntemleri ile çalışan benzersiz korelasyon özellikleri ile tehditlerin algılanması için en stratejik SIEM ürünlerinden biri haline gelmiştir. CryptoSIM yaptığı ilişkilendirmeler sonucunda varlık, öncelik ve güvenilirlik değerlerini hesaplayarak toplam olaylar ve vakalar için toplam risk değeri oluşturmakta, buna göre güvenlik birimlerine bildirimler yapmaktadır.
IT ve Bilgi Güvenliği birimleri yasal uyumluluk ve risk analizi süreçlerinde, uyum sürecini kolaylaştırmak için CryptoSIM’i kullanabilmekte ve otomatik uyumluluk raporları ile seviyelerini sınayabilmektedirler.

CryptoSIM audit/izkayıtları üzerinde her türlü analiz ve raporlama imkanı sunduğu için güvenlik birimleri ve denetçiler için ilk elden durum analizi yapmalarını sağlayan bir SIEM ürünüdür.

Olay ilişkilendirme (Korelasyon)

Korelasyon farkı kaynaklardan gelen farklı özelliklerde kayıtlar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarma yeteneğidir. Korelasyon olaylar arasındaki eğilimleri, örüntüleri ortaya çıkarır. Bunun anlamı, sıradan bir güvenlik duvarı logunun, başka uygulamalardan alınan loglar ile değerlendirildiğinde tamamen farklı anlamlar içerebileceğidir.
CRYPTOSIM çok sayıda ileri korelasyon kuralıyla sadece milyonlarca olay dosyası arasında benzer saldırı kalıplarını keşfetmekle kalmayarak politika ihlallerini tespit eder ve IDS ve güvenlik duvarı verimliliğini gösterir.
CRYPTOSIM korelasyonunun desteklediği bazı korelasyon tipleri aşağıdaki şekilde listelenmiştir:

CRYPTOSIM

Basit Korelasyon

Bir kaynaktan gelen loglar arasındaki ilişkiyi inceler.

Mantıksal Korelasyon

Mantıksal koşul düğümleri ağacını kullanan korelasyon direktifleri tarafından uygulanmaktadır. Bir düğüm koşulu örtüştüğünde motor alt düşümlere yönelecektir. VE/VEYA bağlaçları ile düğümler istenilen adet ve derinlikte tasarlanabilir.

Bağlamsal Korelasyon

Bu korelasyon varlık değeri ve hedef tipleri ile olay raporları hakkında bilinen bilgilere dayalıdır.Varlık değer düzeyine dayalı olarak, güvenlik olayı ihtimali değerlendirilerek gereken uyarılar oluşturulacaktır.

Çapraz Korelasyon

CRYPTOSIM işletmedeki ağların çeşitli kısımlarında yer alan cihazlar ve uygulamalara ait logları, olaylar ve vakaların önceliğini doğrulamak için eşleştirir.Bir başka deyişle, güvenlik açıklarına ait loglar ile Saldırı Tespit Sistemlerinin logları eşleştirilerek bir olaya dair öncelik değerinin yükseltilmesi veya düşürülmesini sağlar.

Geriye dönük (Tarihsel) Korelasyon

CryptoSIM gerçek zamanlı olarak sunucu hafızasında korelasyon yapabildiği gibi, aynı örüntünün/kalıbın geçmiş loglar içerisinde oluşup oluşmadığı ile ilgili kural çalıştırabilir.

Hiyerarşik Korelasyon

CryptoSIM ilişkilendirdiği kayıtları bir üst korelasyon motoruna gönderebilir. Dolayısı ile önceki motorda ilişkilendirilen kayıtlar sonraki motorda farklı kurallara göre yeniden ilişkilendirilebilir. Aynı zamanda üretilen alarmlar da aynı motorda yada bir üst motorda tekrar ilişkilendirilebilir.

Normalizasyon

CryptoSIM farklı kaynaklardan gelen logları normalleştirerek var olan veri yapısına uygun şekile çevirebilir.

Kategorizasyon

Logları sınıflandırmak için kullanılan bir yöntemdir. Böylece loglar ortak bir dile (taxonomy) çevrilmiş olur.

Risk Değerlendirme ve Olay Yönetimi

CRYPTOSIM güvenlik olaylarına öncelik vererek iz kayıtlarının korelasyonu için tüm işletmeden imzaya dayalı anomali tespitinden Gelişmiş Kalıcı Tehdit (APT) kalıplarına ve davranış tespitine kadar kendi gelişmiş korelasyon motorlarını kullanmak suretiyle risk yüzdesini tespit eder. Tespitin yanı sıra, yöneticiye tespit edilen olaya uygun yanıt vermek için anında uyarılar verir. Komut ve betik çalıştırma imkanları sağlar. Aynı zamanda kendi İç Olay Yönetimi Sistemi’ne seviyesine göre bilet oluşturur.

 
  • CryptoSIM ile saldırı tespit ve risk değerlendirmesi
  • Davranış analizine göre tehdit belirleme
  • Anormallik tespiti
  • CryptoLOG alt yapısı ile inkar edilemezlik
  • Gerçek zamanlı korelasyon motoru(in-memory)
  • Kural ve Makine öğrenmesi ile APT tespiti
  • Yüksek performans ve ölçeklenebilirlik
  • Saldırıların harita üzerinde görselleştirilmesi
  • Sürekli olarak güncellenen tehdit imzaları, davranış kalıpları, zararlı IP bilgileri
 
 

İlgili alanda konusunda uzman çözüm ortaklığı konusunda işbirliğine açığız.

&
 

CRYPTTECH

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi B2 Blok, Zemin Kat No: 207 34220 Esenler / İSTANBUL

İletişim

+90 212 217 7017 info@crypttech.com