DavudPasha merkezi olmayan, dağıtık mikro servis modülleri yönetim ve işletim altyapısıdır.
Mikro servisler web arayüzü kullanılarak ve modül olarak yüklenmekte ve gerçek zamanlı olarak çalışan tüm sunuculara dağıtılmaktadır.

İstemciler DavudPasha sunucularından gerek duydukları servisler için istek yaparlar.
DavudPasha sunucuları gereken servis ile ilgili bilgileri istemciye iletir. İstek anında herhangi bir servis bulunmuyorsa sunucu servisi oluşturarak bilgilerini iletir.

Windows ve Linux platformlarında çalışabilir. Sistem çalışırken yeni sunucular eklenebilir ve çıkarılabilir. Yüksek seviyede ölçeklenebilirlik ve erişilebilirlik sağlar.