CRYPTTECH tarafından geliştirilen GİZ; iterasyon temelli, simetrik anahtarlı, asimetrik algoritmalı blok şifreleme algoritmasıdır.
Enkripsiyon ve dekripsiyon aşamalarında hızlıdır, makine dili seviyesinde uygulanabilir, Shannon bilgi güvenliği kriterlerine uygundur, difüzyon ve konfüzyon temelli, çığ etkisi değeri yüksektir.